logo

Tuesday, 11 April 2017 15:29

ІНТУЇЦІЯ — ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ВЕЛИКИХ ВІДКРИТТІВ

Доктор Немо, Radio Lemberg, 11.04.2017

 

В історії філософії зміст поняття інтуїції (її ще називають шостим чуттям) розвивався з величезними паузами в осмисленні всіх аспектів та взаємозв’язків. Інтуїція пояснювалась як форма безпосереднього інтелектуального знання або споглядання (інтелектуальна інтуїція). Платон стверджував, що споглядання ідей (прообразів речей чуттєвого світу) є вид безпосереднього знання, яке стається як раптове прозріння (осяяння, осягнення, здогад), яке передбачає тривалу підготовку розуму. 

 

Нерідко чуттєві форми пізнання і мислення протиставлялись інтелектуальним. Рене Декарт, наприклад, стверджував: «Під інтуїцією я розумію невіру в непевне свідчення почуттів і не оманливе судження безладної уяви, а світосприйняття ясного і уважного розуму, настільки просте і чітке, що воно не залишає жодного сумніву в тому, що ми мислимо, або, що те ж саме, тверде розуміння ясного і уважного розуму, яке породжене лише природним світлом розуму і завдяки своїй простоті достовірніше, ніж сама дедукція…». 

 

В філософії Іммануїла Канта інтуїція є базовою пізнавальною (когнітивною) здатністю, еквівалент якої в широкому сенсі може бути названий перцепцією, тобто сприйняттям, відчуттям, розумінням, проникливістю. Кант вважав, що розум сприймає всі наші зовнішні відчуття в формі простору, а всі внутрішні відчуття (пам'ять, думки) — в формі часу.

 

На жаль, інтуїція є малодослідженим, однак найціннішою властивістю мислення. Відповіді, підказані інтуїцією, є найвірогіднішими і найправильнішими, хоч на їх пошук достатньо мілісекунд. Вони раптово виникають в уяві самі цілісним образом. 

 

Знайти рішення, використовуючи логіку – набагато триваліший шлях. Інтуїтивне мислення реально освоїти і розвивати, і це варто робити постійно, оскільки мозок зберігає масу інформації, якою не користуються в конкретні моменти, але вона виникає з підсвідомості даючи підказки на питання які виникають чи проблеми які потребують реакції. Таким чином, Інтуїція – це в якійсь мірі накопичені знання посилені й відсортовані досвідом. Наприклад, Шопенгауер вважав, що Інтуїція якимось чином миттєво вловлює суть світу як світову волю і є над свідомістю. 

 

Варто вміти до неї прислуховуватися й фіксувати примарну думку. Альберт Айнштайн вважав, що не логічні висновки приводять до великих наукових відкрить, а саме інтуїція. Теорію відносності він «вловив», а потім, просто знаючи що так є, підвів під це наукове обґрунтування. Гляньте нижче де знаходиться Інтуїція в піраміді логічних рівнів Ділтса. 

 

дилтс

 

Схоже в даній категорії: « PREVIOUS Статті NEXT »

100 LATEST ARTICLES

AUTHORS & RESOURCES

Archive of articles