logo

Monday, 02 January 2017 09:13

ЗОЛОТО: ЧИ ВАРТЕ ВОНО ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ?

Дотор Немо, Radio Lemberg, 02.01.2017  

 

Серед усіх багатств, породжених гірництвом, золото найвідчутніше вплинуло на розвиток суспільних відносин, оскільки протягом тисячоліть відігравало роль грошей (засобу обміну) і ототожнювалось з поняттями багатства, влади, сили, а також із відображенням уявлень людини про красу (ювелірне мистецтво). Золото могло бути першим металом, освоєним людиною, бо на земній поверхні перебуває в самородному вигляді, має помітний блискучо-жовтий колір, не підлягає окисненню й корозії. 

 

Золоті вироби, виявлені під час розкопок найдавніших людських поселень епохи неоліту в горах Франції, в кельтських могильниках, в давніх похованнях на території України, додинастичних пам'ятниках Єгипту, серед найдавніших культурних шарів в Індії і Китаї. Рафінування золота і відокремлення його від срібла почалося у 2-й половині ІІ-го тисячоріччя до н. е.  

 

Сучасні дані пов'язують початок використання золота з VI тисячоріччям до н. е. Краса й рідкісність цього металу сприяли створенню дорогоцінних виробів мистецтва, що стали знаковими символами багатства давніх володарів країн Месопотамії, Кавказу, Єгипту. Уже в стародавньому світі золото виконувало функцію скарбу (накопичення й збереження вартості праці), причому з кінця IV тисячоріччя до н. е. в Єгипті його використовують як платіжний засіб. За царювання фараона першої династії Менеса виникла практика таврування зливків, що давало гарантію ваги й проби. 

 

Результат пошуку зображень за запитом "gold art"

 

Де й коли з'явилися перші монети, до кінця не з'ясовано наукою й зараз. Геродот у своїй «Історії» приписує винахід монет лідійцям, народу, що мешкав на заході Малої Азії: «Першими з людей вони, наскільки нам відомо, почали карбувати золоту й срібну монету та вперше зайнялися дрібною торгівлею. Самі лідійці стверджують, що й олімпійські ігри, які нині в ходу в них та в еллінів, — їх винахід». Початок карбування монет у Лідії відносять до VII ст. до н. е., а протягом наступних ста років монети поширюються на всю грецьку цивілізацію в Середземному морі. Велика кількість золота останнього царя Лідії Креза увійшла в прислів'я як синонім багатства й стала причиною перської агресії.

 

У IV ст. до н. е «все золото світу» було накопичено вже в скарбницях володарів Персії, що, зокрема, спричинило західну експансію під проводом Олександра Македонського. Після розпаду його імперії шляхом малих воєн величезні запаси золота розтеклися по всій Ойкумені й знову були сконцентровані вже в Римі, особливо після завоювання Іспанії, Галії та Єгипту (I ст. до н. е.). Таким чином, сформований зв'язок «війна — золото» (і навпаки) назавжди увійшов в історію народів.

 

Результат пошуку зображень за запитом "gold art"

 

Починаючи з міфів про нібелунгів та аргонавтів, сюжети яких відбуваються навколо золота та його злої сили, фольклор та художня література усіх часів зберегли безліч спостережень та думок про роль золота в житті людей. Г. Агрікола (1494—1555 рр.) в першій книзі своєї енциклопедичної праці «Про гірництво та металургію» подає змістовний обмін думок античних мислителів щодо гірництва, який стосується здебільшого золота. Саме в ньому деякі філософи вбачали причини воєн, людської нерівності, численних злочинів та розпусти. З цього випливав висновок, що гірництво створило умови для появи й поширення зла, гірнича справа є згубною й небезпечною для людства. «Люди гинуть за метал…» — звучить арія Мефістофеля в опері Гуно «Фауст». Опоненти цих поглядів (у тому числі й Агрікола) показали, яку користь має гірництво й здобутки його, а причини зла бачили в жадобі й ганебних рисах окремих людей, а також в устрою суспільних відносин.

 

Основні алхімічні досліди протягом століть полягали в пошуку філософського каменя, який перетворював би важкі метали в золото, це був професійний виклик і в пошуку рішення виникло багато наукових знань та відкриттів, хоч золото так і не навчились трансформувати. Що цікаво цей процес не припинився, прийняв інші науковоподібні форми. Звідки ж взялося золото на Землі?

CrazyAlchemist

Дослідники Рамон Брассер (Ramon Brasser) і Сіґеру Іда (Shigeru Ida) з Токійського Університету, створили спеціальну комп'ютерну модель, імітуючу еволюцію планет земної групи (Меркурію, Венери, Марса і Землі) протягом 300 млн років після початку їх формування. Вони порівнювали запаси золота і платини на нашій планеті, Місяці і Марсі. Моделювання показало, що високий рівень дорогоцінних металів в мантії Землі став наслідком великомасштабного планетарного катаклізму ще до формування земної кори приблизно 4,45 млрд. років тому.  

 

Науковціі з Інституту дослідження Місяця NASA вичислили, що запаси золота на Землі виникли завдяки зіткненню нашої планети з небесним тілом діаметром від 2,5 до 3 тис. км. (більшим за Плутон). Раніше експерти схилялись до того, що золото на Землі з’явилось внаслідок серії космічних ударів. 

 

Найновіші дані говорять про те, що поява золота зумовлена суперпотужним гамма-викидом 400 млн. років тому. Вибух неймовірної сили й відправив на Землю золото, яке й до сьогодні знаходиться на нашій планеті. Специ з ЗША встановили, що сплеск відбувся на відстані шести світлових років від Землі і став причиною знищення 60% всього живого на нашій планеті. Такий гамма-сплеск є результатом дуже рідкісного явища, при зштовхуванні нейтронних зірок з виділенням гігантської кількості енергії. В цей момент в космічний простір викидається величезна кількість елементів, серед яких було й золото. 

 

Пов’язане зображення

 

Поширеність золота у Всесвіті 5,34·10−8%, відносний вміст на Сонці становить 4,0·10−6%, що на порядок вище, ніж у породах Землі. Середній вміст його в земній корі 4,3·10−7%. За зростанням концентрації золота вибудовується такий ряд природних утворень: морська вода, осадові породи, кислі вивержені породи, середні вивержені породи, основні і ультраосновні вивержені породи, хроміти базальтоїдних порід, гідротермальні руди. У гідросфері вміст 3. 1,0·10−9%, тобто більш ніж на два порядки нижче від середнього для земної кори. Однак загальна кількість золота в гідросфері величезна і становить близько 5-6 млн т. Середній вміст золота для всіх видів прісних вод — близько 3,0·10−9%, вміст золота в морській воді неоднорідний: у полярних морях 5,0·10−9%, біля берегів Європи (1-3,0)·10−7%, в прибережних зонах Австралії до 5,0·10−6%. Вміст золота в осадових породах відносно низький. Найпоширенішим є золото в гідротермальних розчинах у формі різних простих і змішаних моноядерних комплексів Au. До них належать гідроксильні, гідроксохлоридні і гідросульфідні комплекси. Для золота характерна різноманітність чинників, що призводять до його концентрування та фіксації. У природі золото, головним чином, трапляється у вигляді золота самородного, а також у вигляді твердих розчинів зі сріблом (електрум), міддю (купроаурид), бісмутом (бісмутоаурид), родієм (родит), іридієм (ірааурид) і платиною (платинисте золото). Відомі телуриди золота AuTe2 (калаверит) і AuTe3 (монтбреїт).

 

 

ЗОЛОТО В ЕКОНОМІЦІ

 

Результат пошуку зображень за запитом "золото"

 

Золото — найважливіший елемент світової фінансової системи, оскільки цей метал не піддається корозії, зовні привабливий і запаси його невеликі. 

 

Перше використання золота як мірила вартості спостерігається на початку III тис. до Р. Х. за часів правління єгипетського фараона Менеса (Хор-Аха), коли була запроваджена практика клеймування золотих зливків, що використовували як засіб торговельного обміну.

 

Світові банківські резерви золота оцінюються в 32 тис. тонн (якщо сплавити все це золото докупи, вийде куб зі стороною лише 12 м).

 

Золото здавна використовувалося багатьма народами як гроші. Однак як монопольний грошовий товар воно затвердилося тільки у XIX столітті. Аж до Першої світової війни золото було мірилом усіх світових валют (період 1870–1914 років називають «золотою добою»). Паперові купюри в цей час виконували роль посвідчень про наявність золота. Вони вільно обмінювалися на золото.

 

1792 року в США було встановлено, що 1 унція золота коштує 19,3 дол. У 1834 р. за унцію давали вже 20,67 дол., оскільки США не мали достатнього золотого запасу, щоб забезпечити весь обсяг випущених грошей, і курс валюти доводилося знижувати.

 

Після Першої світової війни девальвація тривала. 1934 року за 1 унцію золота давали 35 дол. Попри економічну кризу, США намагалися зберегти фіксовану прив'язку долара до золота, заради цього підвищувалася дисконтна ставка, та це не допомогло. Однак через війни золото зі Старого Світу стало переміщатися до Нового, що відновило на певний час прив'язку долара до золота.

 

1944 року було ухвалено Бреттон-Вудську угоду. Був запроваджений золотодевізний стандарт, заснований на золоті й двох валютах — доларі США та фунті стерлінгів Великобританії, що поклало кінець монополії золотого стандарту. За новими правилами долар став єдиною валютою, безпосередньо прив'язаною до золота. Казначейство США зобов'язувалося обмінювати долари на золото іноземним урядовим закладам і центральним банкам у співвідношенні 35 дол. за унцію. Фактично золото перетворилося з основної в резервну валюту.

 

Наприкінці 1960-х років висока інфляція в США знову унеможливила збереження золотої прив'язки на колишньому рівні, ситуацію ускладнював і зовнішньоторговельний дефіцит США. Ринкова ціна золота стала відчутно перевищувати офіційно встановлену. 1971 року вміст золота в доларі було знижено до 38 дол. за унцію, а 1973 — до 42,22 дол. 1971 року президент США Річард Ніксон скасував прив'язку долара до золота, хоча офіційно цей крок був підтверджений лише 1976 року, коли була створена так звана ямайська валютна система курсів, що плавають. Це означало, що золото перестало бути валютою взагалі, а долар став резервною валютою.

 

Після цього золото перетворилося в особливий інвестиційний товар. Інвестори протягом багатьох років довіряли винятково золоту. До кінця 1974 року ціни на золото підскочили до 195 дол. за унцію, а до 1978 р. — до 200 дол. за унцію. На початок 1980 року ціна на золото досягла рекордної позначки 850 дол. за унцію, після чого почала поступово спадати. Наприкінці 1987 вона становила близько 500 дол. за унцію. Найшвидше падіння відбулося в 1996–1999 роках, коли ціна на золото знизилася з 420 до 260 дол. за унцію. Серед аналітиків немає єдиної думки з приводу причин настільки швидкого зниження ціни на золото: одні пояснюють це об'єктивними економічними факторами, інші говорять про глобальну змову найбільших країн на чолі зі США.

 

Коливання ціни на золото в доларах США з 1960 року по сьогодні

 

Зростання ціни на золото знову почалося у зв'язку з угодою провідних центральних банків про обмеження продажів золота 1999 року. На кінець 2004 ціна на золото знову сягла 450 дол, а в 2007 вже перевищила 700 доларів. Аналітики прогнозують, що через нестабільність економіки США та світового фінансового клімату загалом, постійне знецінення валют, скорочення пропозиції золота на ринку та дедалі більший інтерес інвесторів ціна на нього стрімко зростатиме й далі. На початку вересня 2011 р. ціна досягла рекордної позначки — 1920 дол. за унцію, але згодом опустилася. На початку лютого 2012 р. унцію золота купували за 1750 дол. В другій половині серпня 2012 року, після оголошення Федеральною резервною системою США про нове вливання ліквідності в економіку США, золото додало в ціні ще майже два відсотки та перевищило 1666 дол. за унцію. 

 

Пов’язане зображення

 

DN Нещодавно пройшла пропагандистська кампанія в Китаї з одночасною забороною реклами золота і діамантів як беззаперечних життєвих цінностей. Як на мене — абсолютно правильно, оскільки реальна ціна кришталика вуглецю (діаманту), синтез якого настільки досконалий, що лиш суперексперт встаносить неприроднє походження каменю, в тисячу разів завищена і створює комусь надприбуток. Не варто віддавати скромні кошти, накопичені багатьма роками важкої праці за красивий камінчик, що гарно віддзеркалює світло чи збирати золото, відмовляючи собі  в життєво необхідних інвестиціях в  здоров'я та сімейні ціннощі.

Схоже в даній категорії: « PREVIOUS Статті NEXT »

100 LATEST ARTICLES

AUTHORS & RESOURCES

Archive of articles