logo

Saturday, 14 April 2018 23:26

ГІБРИДНА ВІЙНА, ВІННИЦЯ: РУЙНІВНІ "РЕФОРМИ" У ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ

Editorial, Radio Lemberg, 14.04.2018 

 

У попередній статті про ситуацію в українській електроенергетиці ми розповіли про системні "помилки" в діяльності теперішнього (до речі, досі "тимчасового" — бо так і не обраного на відкритому конкурсі та затвердженого урядом) керівництва державного підприємства НЕК «Укренерго», які мають всі ознаки не те що популізму чи некомпетентності, а відвертої диверсійної діяльності у найважливішій і стратегічній галузі економіки країни. Сьогодні звернемо вашу увагу на те, що насправді діється в одному з підрозділів об'єднаної енергосистеми України, який базується у місті Винниці, і який було обрано для кадрового експерименту з так званої "оптимізації бізнес-процесів". 

 

Нагадуємо, що власне електричні мережі НЕК «Укренерго» забезпечують видачу потужностей електричних станцій, в тому числі атомних, та передачу електроенергії до мереж обласних електропостачальних компаній (обленегро). 

 

Так ось, основне обладнання електричних підстанцій та мереж уже давно відпрацювало свій технічний ресурс, воно є фізично та морально зношеним. Його працездатний стан підтримується виключно завдяки фаховій підготовці та самовідданості працівників, які його обслуговують. Навіть проведені реконструкції обладнання не забезпечують надійної експлуатації магістральних мереж, про що свідчить статистика відмов у роботі обладнання. 

 

Штатний склад персоналу електричних підстанцій та підрозділів електричних мереж нашого НЕК «Укренерго» формувався десятиліттями на основі науково обгрунтованих норм трудовитрат на технічне обслуговування та ремонти основного обладнання з урахуванням його технічного стану. А підготовка нових працівників, здатних самостійно працювати на обладнанні, потребує багатьох років та значних фінансових витрат. 

 

Тому минулорічне необґрунтоване зменшення кількості працівників Південно-Західної енергосистеми майже ВДВІЧІ безумовно негативно вплинуло на якість технічного обслуговування магістральних мереж, надійність роботи об'єднаної енергетичної системи України і загрожує енергетичній безпеці держави (функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури, стратегічно важливих галузей економіки та оборонно-промислового комплексу). Для такого важливого стратегічного підприємства, як НЕК «Укренерго», реформування потребує набагато детальнішого аналізу та розуміння наслідків своїх дій для держави в цілому. 

 

До недавнього часу до складу магістральних електричних мереж, як відокремлених підрозділів НЕК «Укренерго», належав персонал, який виконував супутню виробничо-фінансову діяльність енергосистеми в цілому. Через значні відстані між енергетичними об’єктів (підстанції, лінії електропередач) для виконання ремонтно-експлуатаційних робіт на базах було сконцентровано склади матеріально-технічного забезпечення з підтримки роботи обладнання, склади аварійного запасу, лабораторії високовольтних випробувань, парк автотранспорту, спецтехніки та спецмеханізмів, тощо. Для підтримки та забезпечення справного стану, вчасності виконання робіт, (і планових і аварійно-відновлювальних) передбачено конкретний штат персоналу. 

 

Сьогодні, після проведеної реорганізації в частині повної ліквідації магістральних електричних мереж, її функції формально передано до відділів апарату управління Південно-Західної енергосистеми та фактично перекладено на «плечі» керівного складу підстанцій та лінійних дільниць, що призводить до відволікання від виконання основної виробничої діяльності — а це ставить під великий сумнів належне забезпечення стійкості та безаварійної роботи енергосистеми та веде до підриву енергетичної галузі в цілому. 

 

Теперішня активна фаза підготовки нової реорганізації енергосистем точно призведе до повторного суттєвого скорочення робочих місць. Хоча, відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України, реорганізація юридичної особи – це її злиття, приєднання, поділ або перетворення, і її наслідком не повинно бути скорочення чисельності відокремлених підрозділів. 

 

Минулого року в «Укренерго» відбулися безпідставні та неконтрольовані процеси з оптимізації чисельності та змін організаційних структур підрозділів, які були затвердженими керівництвом державного підприємства, але зов ім не погодженими профільним Міністерством палива та енергетики. 

 

За результатами внутрішнього аудиту державного підприємства (до складу якого увійшли новонайняті фахівці-менеджери, дуже «далекі» від виробничо-фінансової діяльності НЕК «Укренерго») силоміць впроваджено організаційні зміни в роботі підприємства. Внаслідок нової організаційної структури енергосистем, відбулася зміна організації виробництва і праці, що призвело до ліквідації цілих структурних підрозділів магістральних електричних мереж, в тому числі окремих обласних, районних дільниць експлуатації повітряних ліній, ремонтно-виробничих баз, підстанційних ремонтно-експлуатаційних бригад, тощо. 

 

Водночас, новостворені централізовані ремонтно-експлуатаційні бригади при центральному апараті управління енергосистем, показали свою неспроможність оперативно виконувати і планово-регламентні ремонтні роботи і аварійно-відновлювальні роботи. 

 

У 2017 році ремонтно-експлуатаційну програму енергосистеми було виконано лише завдяки вчасним та перенесеним вимкненням обладнання на перший і другий квартали року, а також у третьому й четвертому кварталах лише за рахунок роботи та ентузіазму людей у вихідні (святкові) дні з дуже обмеженою кількістю персоналу. За цей період суттєво послабла співпраця із органами районних, обласних державних адміністрацій, правоохоронних органів, щодо вирішення земельних та охоронних питань енергооб'єктів. 

 

Через те, що управління енергооб'єктами регіонів тепер здійснюється безпосередньо апаратом енергосистеми та НЕК «Укренерго» – то вся первинна виробничо-фінансова діяльність, диспетчерсько-технологічне управління, відповідальність безпечного виконання робіт та безпечної експлуатації з надійної роботи обладнання фактично лягла важким тягарем на самих керівників підстанцій та ліній. 

 

Через скорочення фахових спеціалістів на кінцевих об'єктах (особливо, які є територіально віддаленими від енергосистем, обласних та районних центрів), за фізичної неспроможності у часі, плани робіт формально фіксуються і оформляються лише документально, що суперечить повному обсягу регламентних робіт та інших галузевих нормативних документів. 

 

Розглядаючи позитивний досвід роботи аналогічних іноземних енергокомпаній, необхідно зауважити, що організаційні процеси, розпочаті топ-менеджерами НЕК «Укренерго» призвели і до нестачі фізично-матеріальних ресурсів, і до браку професійно-кваліфікованого потенціалу, який був втрачено під час проведення компанії "оптимізації". І минулого і цього року відбувається величезний відтік висококваліфікованих спеціалістів (як примусово, так і добровільно) до більш успішних та високооплачувальних організацій нашої України та закордоном. 

 

Сьогодні рівень фактичного розміру оплати праці в НЕК «Укренерго» не відповідає рівню кваліфікації нижньої ланки робітничого персоналу енергосистем, натомість створено ключові посади, для яких з минулого року у кілька разів збільшено доходи за рахунок фонду оплати праці скороченого персоналу енергосистем — адже тепер всю фінансову діяльність передано до керівництва державного підприємства — а фінансування регіональних енергосистем перебуває у жахливому в дефіциті та призводить до кардинальної та нереальної диспропорції заробітних плат ключових посад порівняно з обслуговувальним і ремонтно-експлуатаційним персоналом підстанцій та ліній електропередач... 

 

Внаслідок проведення керівниками «Укренерго» реорганізаційних процесів, в тому числі централізації функцій в рамках апарату управління, розірвано виробничо-фінансові зв′язки між диспетчерськими, ремонтними, експлуатаційними та безпековими функціями регіональних енергосистем, що призводить до знекординованих дій та суттєво впливає на виконання затверджених планів поточного року. Фактично працездатність системи забезпечується на сьогодні на особистостях та на налагоджених раніше старих особистих конактах. Але ситуація не може тривати вічно, що стає критичним фактором для здійснення виробничої діяльності. 

 

Потреба у реформуванні багатьох напрямків діяльності «Укренерго» безперечно є, але воно повинно враховувати всі можливі наслідки, в тому числі соціальні, і проводитися фахово та відповідально. Окремо слід зауважити, що мережі 330 – 750 кВ та трансформаторні підстанції вказаного рівня напруги є стратегічно важливими об’єктами, що забезпечують функціонування усіх галузей промисловості, в тому числі й оборонно-промислового комплексу та життєзабезпечення населення. 

 

Нагадуємо, що енергосистема Південно-Західного регіону була експериментальною для проведення цієї "реформи". Однак, незважаючи на всі вади та суттєві прорахунки щодо неефективності системи експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та загалом виробничо-фінансової діяльності, керівником «Укренерго» прийнято рішення застосувати у найближчий час аналогічні заходи реорганізаційних процесів Південно-Західної ЕС і на інші регіональні енергосистеми НЕК «Укренерго». 

 

Ці дії "тимчасового" керівника «Укренерго» є просто неприпустимими і їх можна вважати такими, що спрямовані на послаблення стійкості та на повний розвал всієї енергосистеми України, тобто на системний підрив енергетичної безпеки нашої країни. 

 

Робимо однозначний висновок, що в умовах збройної агресії "північного сусіда" та запровадженого урядом мораторію на проведення перевірок підприємств контрольними та право-охоронними органами, керівники «Укренерго», під ширмою просування ніби-то "іноваційних бізнес-процесів", свідомо здійснюють нерівномірний розподіл фінансових фондів, що спричиняє колосальні втрати активів та має наслідком злочинне використання ресурсів державного підприємства. 

 

Такі безконтрольні з боку уряду нашої країни дії керівників «Укренерго» уже найближчим часом точно спричинять не лише безпідставне зростання тарифів на електроенергію, але й суттєво та остаточно підірвуть енергетичну незалежність України — головну запоруку існування нашої держави. Час на "експерименти" з "іноваційними бізнес-процесами" вичерпано. Потрібно вживати негайні кадрові рішення в керівництві НЕК «Укренерго». 

 

Довідка: Південно-Західна Електроенергетична Система — один із восьми відокремлених підрозділів державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», який обслуговує 2260 км повітряних ліній електропередач та 9 трансформаторних підстанцій напругою 330-750 кВ у Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Центральний офіс: місто Вінниця, вулиця Івана Богуна, 5.

Схоже в даній категорії: « PREVIOUS Статті NEXT »

100 LATEST ARTICLES

AUTHORS & RESOURCES

Archive of articles